Sự kiện

EVENT BẠO LONG XUẤT THẾ

Cưỡi trên Thượng Cổ Long ngao du tiên cảnh là niềm mơ ước của bất kỳ Tiên Hữu nào, vậy thì sao không nhanh chân sở hữu cho mình thần thú này, và cùng chiến đấu toàn cõi tiên giới!!!

CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

BẠO LONG XUẤT THẾ

- Click chọn icon BẠO LONG XUẤT THẾ

Giao diện Bạo Long Xuất Thế

BẢO LONG XUẤT THẾ

* Thời Gian: Mở ngày 1 sau khi server mới ra mắt, diễn ra trong 7 ngày,

* Nội Dung: Nạp đủ mốc tương ứng sẽ nhận được Mảnh Thượng Cổ Long (dùng để ghép Thần Thú và nâng Sao) và các vật phẩm giá trị khác.

Mốc Quà
2000 KNB MẢNH THƯỢNG CỔ LONG*25 ,TU LA ĐAN-CAO,ĐÁ TINH LUYỆN*50,ĐÁ MAY MẮN THƯỜNG*5, ĐÁ CÔNG LVL 6*1
5000 KNB MẢNH THƯỢNG CỔ LONG*40, TU LA ĐAN-ĐỈNH,NGỌC*800, ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*10, CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*3
10000 KNB MẢNH THƯỢNG CỔ LONG*55, QUÀ XÍCH KIM KHẢI(1),QUÀ CHIẾN KỴ CAO*15, CHÌA ĐỘT PHÁ CHIẾN KỴ*15, PHÙ EXP-ĐỈNH*1
15000 KNB MẢNH THƯỢNG CỔ LONG*70, QUÀ XÍCH KIM KHẢI(2), QUÀ CÁNH CAO*20, CHÌA ĐỘT PHÁ CÁNH*20, TINH LUYỆN KIM ĐAN*4
20000 KNB MẢNH THƯỢNG CỔ LONG*85, QUÀ XÍCH KIM KHẢI(3), QUÀ ĐÁ TINH LUYỆN ĐỈNH*12, ĐÁ MAY MẮN THƯỜNG*25, PHI*1
30000 KNB MẢNH THƯỢNG CỔ LONG*100, ĐÁ CÔNG LVL 7*1, NGỌC*1200, ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*30, THÁNH THÚ KIM ĐAN*5
40000 KNB MẢNH THƯỢNG CỔ LONG*120, QUÀ XÍCH KIM KHẢI(4), QUÀ THỜI TRANG ĐỈNH*18, CHÌA ĐỘT PHÁ THỜI TRANG*40, PHÙ EXP-HOÀN
60000 KNB MẢNH THƯỢNG CỔ LONG*140, TÔN TỬ BINH PHÁP*1, QUÀ HUYỀN VŨ-ĐỈNH*20, CHÌA ĐỘT PHÁ HUYỀN VŨ*50,  ĐÁ HP THẦN ĐAN*3
80000 KNB  MẢNH THƯỢNG CỔ LONG*165, QUÀ XÍCH KIM KHẢI(5), QUÀ ĐÁ TINH LUYỆN ĐỈNH*25, LONG*1, ĐÁ CÔNG THẦN ĐAN*3