Sự kiện

EVENT BUFF TRUYỀN KỲ

Gia nhập thế giới Cửu Thiên Long Quyền, các Tiên Hữu không tránh khỏi những trận chiến khốc liệt, cạnh tranh nhau săn boss để ngày mạnh lên. Biết được điều đó, Linh Nhi gửi đến các Tiên Hữu Event Buff Truyền Kỳ, giúp các Tiên Hữu nâng cao sức mạnh của mình nhé!!!

CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

BUFF TRUYỀN KỲ

- Click chọn icon BUFF TRUYỀN KỲ

Giao diện Event Buff Truyền Kỳ

NỘI DUNG

* Thời Gian: Diễn ra 7 ngày từ khi mở server.

* Nội Dung: Chỉ cần kích hoạt theo đúng yêu cầu thì Tiên Hữu sẽ nhận được các thuộc tính Buff mang lại nhiều sức mạnh và lợi ích cho các Tiên Hữu

Ngày Login Nhận Được
1 Mua Qùa Vui Chơi + Lữ bố đạt bậc 3 hoặc cao hơn Tăng 10000 ST lên chiến BOSS
Mua "quà ưu đãi chiến kỵ bậc 3 tăng lên bậc 4. Mở khóa kỹ năng : Gieo độc" + Mua thẻ bạc Giảm 10000 ST nhận từ BOSS
2 Mua quà ưu đãi cánh bậc 3 lên bậc 4 + Mở đầu tư KNB Thu hồi ngọc tăng thêm 15%
Mua quà ưu đãi cánh bậc 4 lên bậc 5 + Mua thẻ Vàng Công + 5000, công + 3%