Sự kiện

EVENT ĐẦU TƯ - THU HOẠCH KHỦNG

Bước chân đầu tiên gia nhập Cửu Thiên Long Quyền, mời các tiên hữu cùng tham gia các ưu đãi hấp dẫn dành cho máy chủ mới ngay sau đây!

CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

ĐẦU TƯ - THU HOẠCH KHỦNG

- Click chọn icon ĐẦU TƯ

ĐẦU TƯ NGỌC

* Thời Gian: Mở ngày 2 sau khi server mới ra mắt.

* Nội Dung: Nạp 200 KNB nhận 30.000 Ngọc trong vòng 30 ngày.

Giao diện Đầu Tư Ngọc

Ngày Nhận Được
1 420
2 460
3 500
4 540
5 580
6 620
7 660
8 700
9 740
10 780
11 820
12 860
13 900
14 940
15 980
16 1020
17 1060
18 1100
19 1140
20 1180
21 1220
22 1260
23 1300
24 1340
25 1380
26 1420
27 1460
28 1500
29 1540
30 1580

ĐẦU TƯ KNB

* Thời Gian: Mở ngày 2 sau khi server mới ra mắt. diễn ra trong 3 ngày.

* Nội Dung: Đầu tư 498 KNB nhận lại 130% KNB, thu hoạch thêm X5 Ngọc.

Giao diện Đầu Tư KNB

Đạt Cấp Ngọc KNB
60 400 100
70 200 50
80 200 50
90 200 50
100 400 100
110 200 50
120 200 50
130 200 50
140 200 50
150 400 100