Sự kiện

EVENT MÈO THẦN TÀI

Bước chân đầu tiên gia nhập thế giới Tiên Hiệp của Cửu Thiên Long Quyền, mời các Tiên Hữu cùng tham gia các ưu đãi hấp dẫn dành cho máy chủ mới ngay sau đây!

CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

MÈO THẦN TÀI

- Click chọn icon MÈO THẦN TÀI

Giao diện Event Mèo Thần Tài

NỘI DUNG

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày 2 sau khi ra mắt server mới, chỉ mở duy nhất 1 ngày..

* Nội Dung: Nạp đủ theo mốc sẽ nhận được lượt quay NHÂN TIỀN VỐN. Quay chắc chắn có lời nhé các Tiên Hữu!!!

Lượt Nạp Tích Luỹ Mốc Quay
1 0 KNB 88 Ngọc
2 100 KNB 88 KNB
3 100 KNB 276 KNB
4 300 KNB 614 KNB
5 800 KNB 1236 KNB