Sự kiện

EVENT TÍCH NẠP NGÀY

Nạp tích luỹ mỗi ngày, là event rất hữu ích cho các Tiên Hữu trên con dường tu tiên của mình. Chỉ cần nạp tích luỹ 80k, các Tiên Hữu sẽ nhận được vô vàn phần thưởng quý hiếm!!!

CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

TÍCH NẠP NGÀY

- Click chọn icon TÍCH NẠP NGÀY

Giao diện Event Tích Nạp Ngày

NỘI DUNG

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày 2 sau khi ra mắt server mới

* Nội Dung: Tiên Hữu chỉ cần nạp 1 ngày, sẽ nhận quà liên tục 3 ngày. Lưu ý nạp mốc nào, sẽ nhận quà liên tục mốc đó. Hôm sau nạp thêm, sẽ x2 quà trong ngày.

Ví dụ: hôm nay nạp 10k thì sẽ nhận được quà mốc 10k của hôm nay, ngày mai, ngày kia. Sang hôm sau nạp thêm 10k sẽ x2 quà mốc 10k. Các mốc khác tương tự. Vì vậy các Tiên Hữu có thể nap mốc 80k trong 3 ngày để nhận x2 tất cả các mốc nhé, lợi hơn đúng không nào!!!

Mốc Nạp Quà
10k

Mảnh Chu Tước Phiến

Hộp Vận Mệnh*2

Chiến Lệnh*2

Mảnh Tê Liệt*2

Đá Tinh Luyện*20

Đá Bậc Chiến Kỵ*10

Phù EXP-Trung

Túi Xu-Trung

20k

Sách KN Pháp Bảo Quý*2

Vé Chiêm Tinh

Tu La Đan-Thường

Đá Hồn Vạn Năng-Hiếm

Hộp Vận Mệnh*3

Chiến Lệnh*2

Mảnh Tê Liệt*2

Túi Xu-Trung

50k

Đá Thăng Tê Liệt*2

Đá Hồn Văn Khúc*5

Sách KN Pháp Bảo Quý*2

Vé Chiêm Tinh*2

Mảnh Tê Liệt*3

Đá Bậc Chiến Kỵ*20

Phù EXP-Cao

Túi Xu-Trung*2

80k

Đá Hồn Văn Khúc*20

Đá Đột Phá Tướng Hiếm*8

Mảnh Tê Liệt*4

Rượu Nho*2

Đá May Mắn-Thường*3

Đá Bậc Chiến Kỵ*30

Phù EXP-Cao*2

Túi Xu-Trung*2