Sự kiện

EVENT ƯU ĐÃI NẠP CỰC KHỦNG

Để có thể giúp Tiên Hữu từng bước đầu tiên gia nhập thế giới Tiên Hiệp của Cửu Thiên Long Quyền, Linh Nhi gửi đến Tiên Hữu những ưu đãi cực khủng khi nạp, cùng xem qua nhé!!!

CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

QUÀ TẶNG NẠP

- Click chọn icon QUÀ TẶNG NẠP

Giao diện Event Quà Tặng Nạp

ƯU ĐÃI NẠP CÁNH

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày 2 khi mở server. Kết thúc vào lúc 24h cùng ngày

* Nội Dung: Khi các Tiên Hữu nạp đạt mốc sẽ nhận quà Ưu đãi hấp dẫn, dùng để nâng cao chiến lực Cánh

Mốc Nạp Nhận Được
200 KNB Ngũ hành điếu bậc 5,Đá đột phá tướng hiếm*10,Tu la đan-Thường*3,Đá HP lvl 4*1,Đá bậc cánh*20
500 KNB Cánh cường đan*2,Tu la đan-Trung*2, Đá công lvl 4*1, Đá bậc cánh*30
800 KNB Ngũ hành điếu bậc 6, Tướng kim đan*2, Tu la đan-Trung*3, Đá HP lvl 5*1, Cánh ma đan*1
2000 KNB Cánh ma đan *2, Tướng kim đan*2, Tu la đan-Trung, Hộp đá lvl 6*1, Thẻ ĐQ Cánh 1
5000 KNB Cánh cường đan*2, Lục thao*2, Tu la đan-Cao*6, Hộp đá lvl 6*2, Cánh trực đan-Trung*2
10000 KNB Ngũ hành điếu bậc 8, Sách KN tướng-Thường *10, Tu la đan-cao*10, Đá công lvl 7*1, Cánh trực đan- Trung*3
25000 KNB Cánh cường đan*3, Tư mã pháp*2, Tu la đan-Đỉnh*11, Đá HP lvl 8*1 ,Cánh ma đan*1
50000 KNB Cánh thần đan*2, Độn giáp thư,Tu la đan-Đỉnh*17, Đá thủ thần đan*2,Thẻ ĐQ cánh 2

ƯU ĐÃI NẠP THỜI TRANG

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày 2 khi mở server. Kết thúc vào lúc 24h cùng ngày

* Nội Dung: Khi các Tiên Hữu nạp đạt mốc sẽ nhận quà Ưu đãi hấp dẫn, dùng để nâng cao chiến lực Thời Trang

Mốc Nạp Nhận Được
200 KNB Tay ngũ hành bậc 5, Rương trang bị CS5, Tu La Đan-Thường*3, Đá HP lvl 4*1,Đá bậc thời trang*20
500 KNB Thời trang cường đan,Rương trang bị CS6, Tu la đan-Trung, Đá công lvl 4*1, Đá bậc thời trang*30
800 KNB Ngũ lục hợp bậc 6, rương trang bị CS7, tu la đan-Trung *2, đá HP lvl 5*1, Thời trang ma đan*1
2000 KNB Thời trang ma đan*2,  rương trang bị CS8, tu la đan-Trung*6, Hộp đá lvl 6,Thẻ ĐQ thời trang 1
5000 KNB Thời trang cường đan*2, Rương trang bị CS9, Tu la đan-Cao*6, hộp đá lvl 6*2, Thời trang trực đan-Trung*2
10000 KNB Tay bát quái Bậc 8, rương trang bị CS10, Tu la đan-Cao *10, đá công lvl 7, thời trang trực đan-Trung*3
25000 KNB Thời trang cường đan*3,  rương trang bị CS11,Tu la đan-Đỉnh*11,Đá HP lvl 8*1,  Thời trang thần đan
50000 KNB Thời trang thần đan*2, rương trang bị CS12, Tu La đan-Đỉnh*17, Đá công thần đan*2 ,Thẻ ĐQ thời trang 2

ƯU ĐÃI NẠP LIÊN TỤC

* Thời Gian: Diễn ra vào ngày đầu khi mở server. Kết thúc vào lúc 24h cùng ngày

* Nội Dung: Khi các Tiên Hữu nạp đạt mốc sẽ nhận quà Ưu đãi hấp dẫn, dùng để nâng cao chiến lực Thời Trang

Ngày Nạp Mốc Nạp Nhận Được
1 100 KNB Ngọc*200, Xu*200k
200 KNB Đá hồn Mã Siêu*10,Tu la đan-Thường
500 KNB Đá hồn Mã Siêu*10,rương trang bị CS4
5000 KNB Đá hồn Mã Siêu*100,tướng thiên phú đan
2 100 KNB Ngọc*250, Xu*250k
200 KNB Đá hồn Mã Siêu*10,Tu la đan-Thường*2
500 KNB Đá hồn Mã Siêu*10,rương trang bị CS5
3 100 KNB Ngọc*300, Xu*300k
200 KNB Đá hồn Mã Siêu*10,Tu la đan-Thường*3
500 KNB Đá hồn Mã Siêu*10,rương trang bị CS6
4 100 KNB Ngọc*350, Xu*350k
200 KNB Đá hồn Mã Siêu*10,Tu la đan-Thường*4
500 KNB Đá hồn Mã Siêu*10,rươnng trang bị CS7
5 100 KNB Ngọc*400, Xu*400k
200 KNB Đá hồn Mã Siêu*10,Tu la đan-Thường*5
500 KNB Đá hồn Mã Siêu*10,rươnng trang bị CS8

ĐẶC QUYỀN ĐỘC NHẤT

* Thời Gian: Mở ngày 1 sau khi server mới ra mắt, diễn ra trong 2  ngày,

Mốc Nạp Quà
1000 KNB THẺ ĐQ BẠC - THÁNG
5000 KNB THẺ ĐQ VÀNG - QUÝ
10000 KNB THẺ ĐQ BẠC/VÀNG - VĨNH VIỄN