Sự kiện

HOẠT ĐỘNG SERVER MỚI

Các Tiên Hữu cùng tham gia các hoạt động hấp dẫn dành cho máy chủ mới ngay sau đây cùng Linh Nhi nhé!

CHUỖI HOẠT ĐỘNG DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

- Click chọn icon HĐ Server mới

VÒNG QUAY VUI

* Thời Gian: Diễn ra 3 ngày từ khi mở server.

* Nội Dung: Làm nhiêm vụ nhận lượt quay miễn phí, 1 ngày quay tối đa 8 lượt, qua ngày mới sẽ reset, không nhận cùng quà đã quay trong ngày

Nhiệm Vụ Số Lần Nhận Tối Đa
Tham gia Boss Hồn Kỵ 10
Tham gia Boss Trung Lập 10
Mỗi lần nạp 100 KNB 4

TIỆC BOSS

* Thời Gian: Diễn ra 7 ngày từ khi mở server.

* Nội Dung: Diệt hết BOSS trong chương được nhận quà

Chương Quà
1 Ngọc *88, Xu*100k, Đá ngoại thủ LVL 3, Đá đột phá tướng hiếm*5
2 Ngọc *88, Vòng tam thể Cam, Đá nội thủ LVL 3, Đá đột phá tướng hiếm*10
3 Ngọc *128, Bội tam thể Cam, Đá ngoại thủ LVL 4, Đá đột phá tướng hiếm*10
4 Ngọc *168, Dây Tứ Phương Cam, Đá nội thủ LVL 4, Đá đột phá tướng hiếm*10
5 Đá tinh luyện*30, Nhân tứ phương Cam, Đá ngoại thủ LVL 5, Đá đột phá tướng hiếm*10
6 Đá tinh luyện*45, Vòng Ngũ Tôn Cam, Đá nội thủ LVL 5, Đá đột phá tướng hiếm*10
7 Vụn thiên thạch*100, Bội lục thần Cam, Đá ngoại thủ LVL 6, Đá đột phá tướng hiếm*10
8 Dây thất tuyệt-Hồng,Cường hóa kim đan,Đá nội thủ LVL 6, Đá đột phá tướng hiếm
9 Nhẫn thất tuyệt-Hồng,Ngọc*888,Đá ngoại thủ LVL 7, Xu*800k
10 Vòng bát hoang-Hồng, Ngọc*1288, Đá nội thủ lvl 7, Xu *1280k
11 Bội Cửu Đỉnh-Hồng, Ngọc*2888, Đá ngoại thủ LVL 8, Xu *1680k
12 Dây huyền vũ-Vàng, Ngọc*4888, Đá nội thủ LVL 8, Xu *1880k

TỔNG KHIÊU CHIẾN

* Thời Gian: Diễn ra 7 ngày từ khi mở server.

* Nội Dung: Đạt được tầng chỉ định của Thí luyện EXP

Tầng Quà
15 Ngọc*20, Đá ngoại thủ LVL 3
30 Phù EXP-Trung,Ngọc *40, Đá Nội Thủ LVL 3
55 Ngọc*60, Đá HP LVL 3*2
75 Phù EXP-Trung,Ngọc *80, Chìa đột phá chiến kỵ*2, Đá công lvl 3*2
90 Ngọc*100, Chìa đột phá chiến kỵ*3, Đá ngoại thủ lvl 3*3
105 Phù EXP-Trung*2, Ngọc*120, chìa đột phá chiến kỵ*4, đá nội thủ lvl 3*3
115 Phù EXP-Trung*3, Đá HP thần đan, Ngọc*140, Đá HP LVL 3*4
125 Phù EXP-Trung*4, Đá công thần đan, Ngọc*160, Đá công lvl 3*4

VUI TẦM BẢO 7 NGÀY

* Thời Gian: Diễn ra 7 ngày từ khi mở server.

* Nội Dung: Tầm bảo đạt đủ số lần quy định nhận được thưởng

Số Lần Quà
1 Ngọc *88
50 Vũ khí Long Quyền
250 Qùa thông linh ấn - Ẩn Thụ
1000 Áo Long Quyền - Thiên